آبان ۲۲۱۳۹۱
 

شیوه نامه دانشنامه امام رضا(ع) (771)

مدخل ها به تفكيك بخش-اعلام و شخصيت ها (832)

مدخل ها به تفکیک بخش - مفاهیم (656)

مدخل ها به تفکیک بخش - کتب و آثار (709)

دانشنامه بزرگ امام رضا علیه السلام یکی از پروژه های بنیاد فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام است و با مدیریت علمی دکتر برجی در حال انجام می باشد.

متاسفانه در حال حاضر فرم ارسال ديدگاه بسته است.