مهر ۲۰۱۳۹۲
 

پنجاه و یکمین جلسه شورای علمی، با حضور اکثر اعضا، مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ ساعت ۱۸:۴۵ در محل ستاد دانشنامه تشکیل شد

دستورجلسه: نقد و بررسی جلد اول دانشنامه

ناقد این جلسه جناب آقای محسن صادقی، کتابشناس و متخصص نقد کتاب بود. تذکرات مهمی که ناقد در راستای تکمیل جلد اول ارائه کردند عبارت بود از:

الف) منبع‌شناسی: مواردی به شرح احقاق‌الحق ارجاع شده باید توجه شود که احقاق‌الحق شرح ندارد و درست آین است که ملحقات احقاق‌الحق ذکر شود

در معرفی بحارالانوار، وسائل الشیعه و جواهرالکلام تعبیر درست آن است که بنویسیم: تحقیق جمعی از محققان و ذکر نام یحیی عابدی یا عباس قوچانی کافی نیست.

در مواردی که نام خلاصه کتاب با نام کامل کتاب متفاوت است مانند وسائل الشیعه که نام کامل آن تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه است، مناسب است در منبع شناسی وسائل الشیعه ذکر شود و در پرانتز نام کامل بیاید.

ب) تذکرات درباره متن مقاله:

۱-      بطور کلی القاب و عناوین حذف شوند.

۲-      در ذکر نام ائمه عناوینی همانند امام یا حضرت جهت تجلیل ذکر شود.

۳-      از واژه‌های «در ارتباط با» و «در رابطه» و … استفاده نشود و عنوان «درباره» جایگزین شود.

۴-      در کاربرد «است» و «هست» دقت بیشتری نیاز است و در مواردی اشتباه پیش آمده است.

۵-      استدراکاتی جناب آقای ابطحی بر عوالم العلوم بحرانی افزوده است. دقت شود به بحرانی منتسب نشود، مواردی این اشتباه رخ داده است.

ج)  ساستگذاری: درباره اینکه آیا سوره‌هایی که امام رضا علیه السلام آیاتی از آن سوره را تفسیر کرده‌اند مدخل قرار بگیرد یا نه؟ بحث مفصلی شد، موافقان و مخالفان دلایل خود را ذکر کرده‌اند و در پایان اکثریت اعضا بر آوردن سوره‌ها به عنوان مدخل مستقل رأی مثبت دادند.

 ديدگاه خود را بيان كنيد.

(الزامي)

(الزامي)