مهر ۳۰۱۳۹۶
 

در بحث نامگذاری امام حسین(ع) از امام رضا(ع) نقل شده که چون پیامبر از تولد پسر فاطمه(ع) آگاهی یافت، نزد آنان آمد و پرسید که آیا او را نامی نهاده‌اید و علی(ع) گفت که من در این کار بر شما پیشی نمی‌گیرم، اما دوست می‌داشتم که نام او را حرب بگذارم. پیامبر نیز فرمود که من نیز در این کار بر خداوند متعال سبقت نمی‌جویم و منتظر وحی می‌مانم. جبرئیل نیز به امر الهی به رسول خدا(ص) خبر داد که نام این فرزند نزد خداوند «حسین» است. در ادامه¨ این حدیث آمده که نام حسین در عربی معادلی است برای نام «شبیر» در عبری و این نام فرزند هارون، وصی حضرت موسی بوده است و چون بر اساس حدیث منزلت نسبت امیرمؤمنان به پیامبر مانند نسبت هارون به موسی دانسته شده است، نام فرزند وی نیز نسبتی با نام فرزند هارون داشته است. برخی منابع از این حکایت کرده‌اند که نام حسن و حسین از نام‌های بهشتی است و در میان اعراب در دوران جاهلیت سابقه نداشته است و این دو نام نخستین بار توسط پیامبر بر این دو مولود مبارک گذاشته شده است.

به نقل از دانشنامه امام رضا (ع) ذیل مدخل امام حسین (ع)

 ديدگاه خود را بيان كنيد.

(الزامي)

(الزامي)