دی ۰۱۱۳۹۲
 

آیینه شدی تا که خدا در تو درخشید
خورشیدترین حادثه‏ها در تو درخشید
بر دوست همان روز که با حنجره خون
گفتی تو «بلی» کرب و بلا در تو درخشید
شد کرب و بلا کعبه تو، حج تو مقبول
گفتی تو چو لبیّک، بلا در تو درخشید
ای معجزه سرخ به ایثار تو سوگند
تو خون خدایی، که خدا در تو درخشید

 رضا اسماعیلی

 ديدگاه خود را بيان كنيد.

(الزامي)

(الزامي)