تیر ۲۸۱۳۹۴
 


امام رضا(ع)  در پاسخ به این سؤال که چرا در نماز عید فطر دوازده تکبیر مقرر شده فرمودند: زیرا در هر نماز دو رکعتی دوازده تکبیر مقرر است، هفت تکبیر در رکعت اول و پنج تکبیر در رکعت دوم؛ و از حیث تعداد تکبیر، دو رکعت را همسان نساخته اند زیرا در نماز فریضه، سنّت چنین است که با هفت تکبیر افتتاح نماز می‌کنند بنابر این هفت تکبیر در رکعت اول مقرر ساختند و در رکعت دوم پنج تکبیر مقرر شد، زیرا که در پنج نوبت نمازهای فریضه شبانه روز پنج تکبیر از مجموع تکبیرها مخصوص تکبیره الاحرام است، بنابراین پنج تکبیر را در رکعت دوم قرار دادند.(۱) چون عدد تکبیرات افتتاحیه نمازهای واجب هفت است، از این رو در رکعت اول نماز عیدین هفت تکبیر قرار داده شده است و چون در نمازهای یومیه که پنج نماز است و هر کدام یک تکبیر واجب دارد به نام تکبیره الاحرام، بدین جهت در رکعت دوم نماز عیدین پنج تکبیر قرار داده شده است.(۲)

۱٫ من لایحضره الفقیه، ج۲/ص ۲۳۵

۲٫ اسرار و شگفتی های نماز، ص ۲۳۸

 ديدگاه خود را بيان كنيد.

(الزامي)

(الزامي)