مهر ۰۷۱۳۹۲
 

پنجاهمین جلسه شورای علمی دانشنامه امام رضا علیه السلام مورخه پنج شنبه ۴ مهر ۹۲ ساعت ۱۹ با حضور اکثریت اعضای شورای عالی علمی در محل ستاد دانشنامه در شهر مقدس قم تشکیل شد در این جلسه ابتدا مدیر علمی گزارشی از مراحل تدوین، ارزیابی، نظارت، آماده سازی، اصلاح، ویرایش و صفحه آرایی مقالات جلد اول را ارائه کرد؛ در ادامه آیهالله دکتر احمد عابدی طبق برنامه به نقد وبررسی مقالات جلد اول پرداختند. ناقد ضمن تأیید محتوایی مقالات و تشکر از زحمات پزوهشگران ومسؤلان بخش‌ها وداوران وناظران به باقی ماندن بعضی اشکالات شکلی و محتوایی در مقالات اشاره کردند از جمله عدم رعایت یک نواختی در ارجاعات و شناسنامه‌ منابع، عدم رعایت ترتیب تاریخی در بعضی پاورقی‌ها و نیز به بعضی اشکالات محتوایی اشاره کردند. بخش پایانی جلسه به بررسی انتقادات و پیشنهادات دکتر پاکتچی ناظر عالی دانشنامه اختصاص یافت.

 

دستور جلسه:

 ۱ـ گزارش مدیر علمی ازجلد اول

۲ـ نقد و بررسی مقالات جلد اول توسط آیهالله  دکتر احمد عابدی

۳ ـ بررسی پیشنهادات و انتقادات جناب آقای دکتر پاکتچی

اشکال اول: نام‌هایی که حاصل تصحیف وتحریف‌اند یا صرفاً یک نام‌اند و درباره آنها چیزی دانسته نیست نباید مدخل مستقل باشند.

پیشنهاد: این اسامی ذیل یک مدخل کلی با عنوان (اصحاب امام رضا علیه السلام) بیایند

حاضران در جلسه بعد از بحث و گفتگو به اتفاق بر باقی ماندن این دسته از مدخل‌ها به عنوان مدخل مستقل تأکید کردند، بدلیل اینکه دانشنامه امام رضا علیه السلام باید یک دانشنامه جامع و مانع باشد از این رو اگر ادعا شده است شخصی از راویان امام رضا علیه السلام است، این دانشنامه باید مشخص سازد که او از اصحاب آن حضرت هست یا نه؟ و گرنه جامع و مانع نخواهد بود.

اشکال دوم: آثار بازاری و کم ارزش نباید مدخل باشند.

درباره اشکال فوق اختلاف نظر میان اعضای حاضر در جلسه بود هر یک از اعضا دیدگاه خود را مطرح کردند. به دلیل تمام شدن وقت تصمیم گیری در این موضوع به جلسه بعد موکول شد.

 مصوبات:

۱ـ  مقرر شد جهت رفع اشکالات و ارزیابی نهایی مقالات جلد اول، هر یک از اعضا، حدود ۵۰ صفحه از مقالات را بادقت مطالعه و ارزیابی مجدد کرده و پیشنهادات و تذکرات لازم را برای رفع نواقص به صورت کتبی ارائه نمایند.

۲ـ  مقرر شد آن دسته از اعلام که به عنوان راوی یا اصحاب امام رضا# در منابع ذکر شده و یا روایتی بی واسطه از امام رضا علیه‌السلام نقل کرده اند و لیکن از نظر رجالی مجهول اند یا تنها یک سری مناقشات رجالی درباره‌شان وجود دارد و یا ذکرش به عنوان راوی امام رضا# حاصل تصحیف یا تحریف بوده به دلیلی که در متن ذکر شد به عنوان مدخل مستقل ذکر شود.

 اعضای حاضر: حجج اسلام دکتر یعقوبعلی برجی مدیر علمی و رئیس شورا، دکتر سید علی حسینی استاد یار دانشگاه امام صادق، دکتر محمد حسن حیدری، دکتر سید احمد رضا خضری استاد دانشگاه تهران، محمد علی سلطانی محقق برجسته کتابشناسی و نقد کتاب، محسن صادقی محقق برجسته در تحقیق و نقد کتاب، آیهالله دکتر احمد عابدی، رئیس پژوهشکده استانه مقدسه حضرت معصومه ورئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و پژوهشگر نمونه کشوری، دکتر عباسی استادیار جامعهالمصطفی و رئیس پژوهشگاه بین المللی المصطفی، آیهالله حسن نظری شاهرودی معاونت فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و استاد حوزه و دانشگاه، دکتر سید علیرضا واسعی دانشیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی و دکتر احمد واعظی دانشیار دانشگاه باقر العلوم ورئیس دفتر تبلیغات.

اعضای غایب: آیهالله علیرضا اعرافی رئیس جامعه المصطفی العالمیه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجه‌الاسلام رضا مختاری پژوهشگر برجسته کشوری و رئیس موسسه کتابشناسی شیعه.

 ديدگاه خود را بيان كنيد.

(الزامي)

(الزامي)