اردیبهشت ۱۸۱۳۹۵
 

جلد اول دانشنامه امام رضا علیه السلام شامل مدخل های ( آب – احمد بن موسی ) توسط انتشارات مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی منتشر گردید

در مقدمه این اثر می خوانیم :

علی بن موسی الرضا علیه السلام از نسل آخرین پیامبر خدا ( ص ) است که دانش ، بینش ، منش ، معنویت ، شخصیت و سلوک او به تمام معنا خدایی بود . وقتی در برابر پروردگارش به عبادت می ایستاد و یا پیشانی بر خاک می سایید ، غرق در خضوع و خشوع می گشت و روح خدائی اش به سوی حضرت پروردگار صعود می کرد .

موسوعه نگاری و تک نگاری ها برای علی بن موسی الرضا علیه السلام از گذشته مورد توجه دانشمندان مسلمان بوده است . مرحوم محمد بن علی بن بابویه ، معروف به شیخ صدوق کتاب شریف عیون اخبار الرضا را به نام صاحب بن عباد طالقانی وزیر دانشمند آل بویه تالیف کرد .

ساختار مقالات دانشنامه :

بخش مفاهیم : مقالات بخش مفاهیم از نظر طرح داخلی در دو قسمت اصلی طبقه بندی شده و در هر قسمت از روش تحقیق متناسب استفاده شده است . از آنجا که این دانشنامه درباره امام رضا علیه السلام است ترجمه دقیق یا ترجمه واره احادیث امام رضا در متن مقاله آورده شده است . به آیات قرآن مرتبط به مدخل به صورت دانشنامه ای اشاره شده است .

بخش شخصیت ها و مکان ها : در این بخش دو دسته از مباحث مورد پژوهش قرار گرفته است ؛ شخصیت ها و مکان ها ؛ در ذیل شخصیت ها سه محور اصلی بررسی شده است :

یک : شرح حال

دو : شخصیت علمی مذهبی

سه : نقش سیاسی اجتماعی و فرهنگی

بخش کتابها و آثار : در این بخش کتاب های علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی مدخل مستقل قرار گرفته است . روش تحقیق در این بخش غالبا توصیفی است .

این جلد از دانشنامه در ۷۴۲ صفحه با شمارگان هزار نسخه منتشر گردیده است .

 

 ديدگاه خود را بيان كنيد.

(الزامي)

(الزامي)