آبان ۱۵۱۳۹۶
 

براساس برخی منابع وی از اصحاب آن حضرت شمرده شده است  از او روایتی ذکر شده که نشان از ملاقات وی با امام رضا(ع) دارد؛ در این روایت، وی از امام پرسشی کرده و آن حضرت در پاسخ بیاناتی فرموده است. از ظاهر روایت چنین بر می‌آید که وی در دیداری حضوری و به صورت شفاهی از آن حضرت سؤال کرده است. در عین حال، مطلبی درباره احمد بن نجم در منابع کهن و مآخذ بعدی دیده نمی‌شود.

برگرفته از جلد دوم دانشنامه امام رضا علیه السلام

 ديدگاه خود را بيان كنيد.

(الزامي)

(الزامي)